Търсене

История от село Габер, област Бурела

понеделник , март 29, 2021

ДенЪска се видОмо с бате Пешу (гони осъмдесЕ и чЕтри , ама се не удАва ) . ПовозИ га я по пазар , после остаИмо колцАта (я га возИ ) , и си трЕбеше да ю остаЙмо , оти бАте беше затаИл мънЕчко шишЕнце у гАчете . Та поговарИмо (мужЕте говоримо , а женЕте солОте) , та пресИпамо що сме си рекли . Оно гроб се прелИва , а мУжка дума се пресИпуе , та да фАне . А бате ми каже - сега дОма моЯта че ме души кръкнУл ли съм - сЪщо кикО на кмЕто Тодор палАшо зАешку дИру....

 

"Действителен случай от днес. Говорът е от центъра на Бурела, село Габер . Аз съм на 65 (почти )", споделя фен на нашата Фейсбук страница.

Благодаря!